សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មេសា 25, 2017

សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រួម​រវាង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ និង​សា​ធា​រ​ណ​រដ្ឋ​សង្គម​និ​យម​វៀត​ណាម​