ដំណឹង

  • ខែ​ឧសភា 30, 2017

ឯកឧត្ដម ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញផ្ដល់បាឋកថាស្ដីពី”យល់ដឹងពីស្ថានការណ៍ពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន និងការរៀបចំនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា”

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ដម ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញផ្ដល់បាឋកថាស្ដីពី”យល់ដឹងពីស្ថានការណ៍ពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន និងការរៀបចំនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា”  ជូនដល់សិស្ស-និស្សិត និងយុវជនមកពីបណ្តាក្រសួងស្ថាប័ននានា ដែលរៀបចំដោយ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា។