ដំណឹង

  • ខែ​ឧសភា 31, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រគល់សំណងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជូនគ្រួសារលោក វរៈសេនីយ៍ លុយ ប៊ុន ឡុង

នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រគល់សំណងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជូនគ្រួសារលោក វរៈសេនីយ៍ លុយ ប៊ុន ឡុង ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល។