ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 28, 2016

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៧១ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាតំណាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៧១ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ នាថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក។

2

1