ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កក្កដា 30, 2017

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០១៧របស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមីយ៉ាន់ម៉ា

ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧​ លោក សូរ ប៊ុណ្ណា លេខាធិការទី១ នៃស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំ​សាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ខួបលើកទី២៥​ របស់ក្រុមហ៊ុនវិនិ​យោគមីយ៉ាន់ម៉ាដំបូង នៅមហោស្របជាតិ នាទីក្រុងយ៉ាងហ្គូន។ ​កិច្ចប្រជុំនេះ បានផ្តោតសំខាន់លើ៣ចំណុច រួមមាន៖ សេវាហិរញ្ញវត្ថុ(Yoma Bank) អចលនព្រទ្យ និងសេវាថែទាំសុខភាព។