ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កញ្ញា 27, 2017

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសបារាំង ក្រោមអធិបតេយ្យភាពឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងលោកជំទាវ បានរៀបចំពិធីបំពាក់គ្រឿងឥស្សរយសសហមេត្រី ថ្នាក់សេនា ជូនលោកស្រី Catherine Laurent-Bleunven និងលោកស្រី Sovanna Lim

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសបារាំង ក្រោមអធិបតេយ្យភាពឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងលោកជំទាវ បានរៀបចំពិធីបំពាក់គ្រឿងឥស្សរយសសហមេត្រី ថ្នាក់សេនា ជូនលោកស្រី Catherine Laurent-Bleunven និងលោកស្រី Sovanna Lim ដែលបានបំរើការងារនៅស្ថានឯកអគ្គរាជទូត ចាប់តាំងពីបើកដំណើរការឡើងវិញនៅឆ្នាំ១៩៩៣។