សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 28, 2017

ស្ថាន​អ​គ្គ​កុង​ស៊ុល​កម្ពុ​ជា​ប្រ​ចាំ​ទី​ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ​ ជួយ​ស​ង្រ្គោះ​ស្រ្តី​ខ្មែរ​២​នាក់​។