បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​កញ្ញា 24, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅចូលរួម “សម័យប្រជុំលើកទី៧២របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ” និងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗទៀត ប្រព្រឹត្តទៅ ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។