ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​តុលា 31, 2017

ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា អញ្ជើញចូលរួមពិធី “ពិធីបើកអោយប្រើប្រាស់នូវសួនកំសាន្តថ្មី”

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ បានអញ្ជើញចូលរួម “ពិធីបើកអោយប្រើប្រាស់នូវសួនកំសាន្តថ្មី” ក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះចៅ សុ៑ល តង់ នៃប្រទេសប្រុ៑យណេ។