ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​វិច្ឆិកា 29, 2017

ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេបានទទួលជួបសំដែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តម Richard Lindsay

នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ បានទទួលជួបសំដែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តម Richard Lindsay ឯកអគ្គរាជទូតនៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ។