សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 31, 2018

ឯកឧត្តម​ទេស​រដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន នឹង​ដឹកនាំ​គណៈ​ប្រតិភូ​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវការ នៅ​សាធារណ​រដ្ឋ​ឥណ្ឌូនេស៊ី ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨។