សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 26, 2018

ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី ​ប្រាក់​ សុ​ខុន​ និង​ឯក​ឧត្តម ​ម៉ៃ​ឃើល​ តាន់ ​ឯក​អគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​នៃ​សា​ធា​រ​ណ​រដ្ឋ​សិង្ហ​បុរី​ប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា​ នឹង​ចុះ​ហត្ថ​លេ​ខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​រដ្ឋា​ភិ​បាល​នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា ​និង​មជ្ឈម​ណ្ឌល​ ARMAC ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​បុព្វ​សិទ្ធិ​ និង​អ​ភ័យ​ឯក​សិទ្ធិ​ដល់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​តំ​បន់​អា​ស៊ាន​សម្រាប់​ស​កម្ម​ភាព​មីន​។