សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 26, 2018

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នឹងធ្វើជាអធិបតីនៃ “សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ២០១៨” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី ០២ ខែមិនា នៅទីស្តីការក្រសួង ។