សុន្ទរកថា

  • ខែ​កុម្ភៈ 27, 2018

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពមីនតំបន់អាស៊ាន ស្តីពីការផ្តល់បុព្វសិទ្ឋនិងអភ័យឯកសិទ្ឋីដល់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពតំបន់អាស៊ាន ភ្នំពេញថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៨។