សុន្ទរកថា

  • ខែ​មីនា 2, 2018

សុន្ទរកថា​ របស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី ០២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៨។