ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មីនា 28, 2018

ឯកឧត្ដម ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំង បានរៀបចំអាហារការងារថ្ងៃត្រង់ អបអរសាទរជូន ក្រុមមិត្តភាពបារាំង-កម្ពុជា ថ្មី របស់រដ្ឋសភាបារាំង

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត    ចែម វីឌ្យ៉ា      ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋបារាំង បានរៀបចំអាហារការងារថ្ងៃត្រង់​ និងដើម្បីអបអរសាទរជូន ក្រុមមិត្តភាពបារាំង-កម្ពុជា ថ្មី របស់រដ្ឋសភាបារាំង ដឹកនាំដោយលោក Michel HERBILLON ប្រធានក្រុមមិត្តភាពបារាំង-កម្ពុជា និងជាសមាជិកសភា Les Republicains(LR)តំបន់ Val de Marne និងសមាជិកផ្សេងទៀតដូចជា លោកស្រី Albane GAILLOT(សមាជិកសភា La Republique En Marche, LREM, តំបន់ Val de Marne)លោកស្រី Sylvie CHARRIERE(សមាជិកសភា LREM តំបន់ Seine-Saint Denis)លោកស្រី Brigitte KUSTER(សមាជិកសភា LR តំបន់ Val de Marne)លោកស្រី Berengere POLETTI (សមាជិកសភាLR តំបន់ des Ardennes) លោក Jean-Francois MBAYE(សមាជិកសភា LREMតំបន់  Val de Marne)លោក  Laurent SAINT-MARTIN(សមាជិកសភា LREM   តំបន់Val de Marne)ព្រមទាំងលោក Pierre-Andre Clement (Administrateur)។​