សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មីនា 30, 2018

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នឹងរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្ដីក្របខណ្ឌ«ក» ចំនួន ១៤ នាក់ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ ៨រោច ឆ្នាំច ព.ស២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

 

ពាក្យស្នើសុំប្រឡង

ទាញយកពាក្យស្នើសុំប្រឡង​​  Application-Form-2018-1.pdf