សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មេសា 28, 2018

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣២ ថ្ងៃទី ២៧ មេសា ២០១៨ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី។