ដំណឹង

  • ខែ​កក្កដា 30, 2018

ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ តំណាងឲ្យឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានប្រគល់នូវជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានទឹកប្រាក់ ១០០,០០០ ដុល្លារ(ដប់មឺនដុល្លារអាមេរិក) ផ្តល់ជូនដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ