ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 29, 2018

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវ Sushma Swaraj រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវ Sushma Swaraj រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា។

ទល្ធផលនៃជំនួប៖​​ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/20620