សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 31, 2018

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នៅសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី ពីថ្ងៃទី ២៩ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។