ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 29, 2018

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៃកិច្ចពិភាក្សាទូទៅ

ក្នុងឋានះកម្ពុជាជាអនុប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៧៣ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៃកិច្ចពិភាក្សាទូទៅ។ នេះជាឱកាស ប្រកបដោយមោទនៈភាព និងកិត្យានុភាព ដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសកម្ពុជា បាននាំកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ទៅបង្ហាញនៅក្នុងអង្គការពិភពលោកនេះ។

លទ្ធផលនៃការអញ្ជើញចូលរួម៖ https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.mfaic.gov.kh//wp-content/uploads/2018/10/PR-Outcomes-of-the-UNGA-DPM-Kh.pdf&hl=en_US