សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​តុលា 18, 2018

សារអបអរសាទររបស់លោកជំទាវ ស្សឺលី អាយូកូ បូក្វី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋហ្គាណា ជូនចំពោះឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។