ដំណឹង

  • ខែ​តុលា 31, 2018

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរបុណ្យជាតិតួកគីលើកទី៩៥

នៅល្ងាចថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរបុណ្យជាតិតួកគីលើកទី៩៥ នៅសណ្ឋាគារ Raffles Hotel Le Royal។