ដំណឹង

  • ខែ​វិច្ឆិកា 26, 2018

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Nguyen Xuan Phuc នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Nguyen Xuan Phuc នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការៈ  https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.mfaic.gov.kh//wp-content/uploads/2018/11/Outcome-DPM-to-VN-Kh.pdf&hl=en_US