ដំណឹង

  • ខែ​វិច្ឆិកា 28, 2018

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់ឯកឧត្តម Amphay KINDAVONG ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់ឯកឧត្តម Amphay KINDAVONG ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។