សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 30, 2018

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ថ្ងៃទី ២៦-២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨។