ដំណឹង

  • ខែ​កុម្ភៈ 25, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានថ្លែងសុន្ទរកថាដ៏សំខាន់នៅឯកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់លើកទី៤០ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានថ្លែងសុន្ទរកថាដ៏សំខាន់នៅឯកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់លើកទី៤០ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ។ យើងបានថ្លែងឲ្យគេដឹង លឺពីស្ថានភាពពិត ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។

បទអន្តរាគមរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន: https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/27618