សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 26, 2019

បទអន្តរាគមន៍របស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ នាថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019 ។