សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 26, 2019

លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់ឯកឧត្តម មូឃីសា គីតុយី អគ្គលេខាធិការនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ (UNCTAD) ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។