សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 28, 2019

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ស្តីពី​កំណើនភាព​តានតឹងនាពេលថ្មីៗនេះ រវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន និងឥណ្ឌា នៅតំបន់កាស្មៀរ។