សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មីនា 7, 2019

សុន្ទរកថារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។