ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មីនា 26, 2019

ឯកឧត្តម អ៊ឹង រចនា​ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន បានទទួលជួបជាមួយសិស្សវិទ្យាល័យជប៉ុន KOMABA TOHO Junior and High School  ចំនួន ២៥ នាក់

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តម អ៊ឹង រចនា​ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន បានទទួលជួបជាមួយសិស្សវិទ្យាល័យជប៉ុន KOMABA TOHO Junior and High School  ចំនួន ២៥ នាក់ ដឹកនាំដោយលោកសាស្រ្តាចារ្យ Renn Ikeda  នៅស្ថានទូត ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ។