ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មីនា 26, 2019

ឯកឧត្តម ប្រាក់ ងួនហុង ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាម និងលោកជំទាវ បានចូលរួមពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៏ លើកទី ៨៨ ឆ្នាំ ទិវាបង្កើតយុវជនកុម្មុយនីស្តហូជីមិញ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ប្រាក់ ងួនហុង ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាម និងលោកជំទាវ បានចូលរួមពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៏ លើកទី ៨៨ ឆ្នាំ ទិវាបង្កើតយុវជនកុម្មុយនីស្តហូជីមិញ នៅទីក្រុងហាណូយ ស.ស.វៀតណាម។