ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មេសា 24, 2019

ឯកឧត្តម កែ សុវណ្ណ ឯកអគ្គរាជទូត​វិសាមញ្ញ​និងពេញសមត្ថភាព​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកាណាដា បានចូលរួមពិធីបង្ហូតទង់ជាតិ និងពិធីជប់លៀង​ក្នុង         ឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម កែ សុវណ្ណ ឯកអគ្គរាជទូត​វិសាមញ្ញ​និងពេញសមត្ថភាព​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកាណាដា បានចូលរួមពិធីបង្ហូតទង់ជាតិ និងពិធីជប់លៀង​ក្នុង         ឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ នៅក្នុងបរិវេណនៃ រដ្ឋសភានៃរដ្ឋ Ontario ។