សុន្ទរកថា

  • ខែ​ឧសភា 3, 2019

បាឋកថា របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងឱកាសខួប២០ឆ្នាំ នៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់កម្ពុជា លើប្រធានបទ “កម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន” ។