សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ឧសភា 31, 2019

ឯកឧត្តម ឌីយ៉ូនីស្យូ ដា កូស្តា បាបូ ស័ររ៉េស រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃសាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើត នឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនៈកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី ០៣ ដល់ ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩។