ដំណឹង

  • ខែ​មិថុនា 26, 2019

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជំនួបសម្តែងការគួរសម និងជំរាបលា របស់ឯកឧត្តម Ingo Karsten ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូត នៅកម្ពុជា

នារសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជំនួបសម្តែងការគួរសម និងជំរាបលា របស់ឯកឧត្តម Ingo Karsten ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូត នៅកម្ពុជា។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/32918