ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មិថុនា 28, 2019

ឯកឧត្តម ឃួន ផុនរតនៈ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអេហ្ស៊ីប​បានចូលជួបសម្តែងការគួរសម  និងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម  Dina Mufti ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេត្យូពីប្រចាំប្រទេសអេហ្ស៊ីប

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ឃួន ផុនរតនៈ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអេហ្ស៊ីប​បានចូលជួបសម្តែងការគួរសម  និងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម  Dina Mufti ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេត្យូពីប្រចាំប្រទេសអេហ្ស៊ីប។