ដំណឹង

  • ខែ​កក្កដា 31, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍គ្មានអាវុធនុយក្លែអែរ

នៅរសៀលថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍គ្មានអាវុធនុយក្លែអែរ ដែលកិច្ចប្រជុំនេះផ្តោតគោលបំណងក្នុងការរក្សាតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ជាតំបន់ដែលមិនមានអាវុធប្រល័យលោក។