ដំណឹង

  • ខែ​កក្កដា 31, 2019

ជំនួបទេ្វភាគីរវាងឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងលោកជំទាវ Ine Marie Eriksen Soreide រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសណ័រវែស

ជំនួបទេ្វភាគីរវាងឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងលោកជំទាវ Ine Marie Eriksen Soreide រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសណ័រវែស នៅរសៀលថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥២ នៅទីក្រុងបាងកក។