ព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 29, 2016

ជំនួបសំដែងការគួរសមចំពោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ដោយឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតម៉ាឡេស៊ី

ជំនួបសំដែងការគួរសមចំពោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី  ប្រាក់ សុខុន ដោយឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតម៉ាឡេស៊ី នាថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

1

6

5

4

3

2