ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 30, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរូមក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅរដ្ឋសភាទីម័រឡេស្តេ ដោយមានការថ្លែងបទអន្តរាគមន៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត António Manuel de Oliveira Guterres

ក្នុងឱកាសចូលរួមពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី២០នៃការធ្វើប្រជាមតិរបស់ប្រជាជនទីម័រឡេស្តេ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរូមក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅរដ្ឋសភាទីម័រឡេស្តេ ដោយមានការថ្លែងបទអន្តរាគមន៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត António Manuel de Oliveira Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ។