ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 26, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម តូម៉ាស ផេទ្រីសេក (Tomás Petříček)រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាធារណរដ្ឋឆេក

នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិ ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម តូម៉ាស ផេទ្រីសេក (Tomás Petříček)រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាធារណរដ្ឋឆេក។