ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 26, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម មីរ៉ូស្លាវ ឡាសឆាក(Miroslav Lajčák)

ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម មីរ៉ូស្លាវ ឡាសឆាក(Miroslav Lajčák) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្លូវ៉ាគី នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិ