សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​តុលា 28, 2019

លទ្ធផល នៃជំនួបរវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម Christian Berger ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ថ្មី ប្រចាំកម្ពុជា នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។