ដំណឹង

  • ខែ​តុលា 31, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួប៩៦ឆ្នាំ នៃការបង្កើតសាធារណេដ្ឋទួរគី

នៅល្ងាចថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួប៩៦ឆ្នាំ នៃការបង្កើតសាធារណេដ្ឋទួរគី។