ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​វិច្ឆិកា 28, 2019

ឯកឧត្តម ងួន សុខវេង ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសិង្ហបូរី បានជួបពិភាក្សាការងារទាក់ទងនឹងឱកាសពង្រីកវិនិយោគនៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ងួន សុខវេង ឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសិង្ហបូរី បានជួបពិភាក្សាការងារទាក់ទងនឹងឱកាសពង្រីកវិនិយោគនៅកម្ពុជា ជាមួយ​តំណាងក្រុមហ៊ុន RHTLaw Taylor Wessing និងជាមួយប្រធាន China-ASEAN Business Alliance នៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសិង្ហបុរី។