សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​តុលា 17, 2016

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម Jean Claude POIMBOEUF នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី២៥ នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម Jean Claude POIMBOEUF នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី២៥  នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស នាថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

Download  PDF