សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 24, 2020

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ត្រូវចូលរួមប្រឡងប្រជែងវិញ្ញាសារសសេរ នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។